İlçemizin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde B.çekmece ilçesi, batısında Silivri ilçesi, kuzeybatısında Tekirdağ Çerkezköy ve Saray ilçesi, doğusunda Arnavutköy ilçesi yer almaktadır. 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemizin 39 mahallesi bulunmaktadır. 

Çatalca’nın mahalleleri de sırasıyla şöyledir: Akalan, Atatürk, Aydınlar, Bahşayiş, Başak, Belgrat, Celepköy, Çakıl, Çanakça, Çiftlikköy, Dağyenice, Elbasan, Fatih, Ferhatpaşa, Gökçeali, Gümüşpınar, Hallaçlı, Hisarbeyli, İhsaniye, İnceğiz, İzzettin, Kabakça, Kaleiçi, Kalfa, Karacaköy, Karamandere, Kestanelik, Kızılcaali, Muratbey, Nakkaş, Oklalı, Ormanlı, Ovayenice, Örcünlü, Örencik    , Subaşı, Yalıköy, Yaylacık, Yazlık.

Çatalca, 1115.50 km²lik yüzölçümü ile İstanbul'un en büyük ilçesidir. İlçe sınırları içerisinde fazlasıyla orman alanı ve kırsal alan bulunmaktadır. Orman alanları toplam 724 km²dir ve bu da ilçemizin %65’ine, tarım alanları toplam 332 km²dir ve bu da ilçemizin %29’una denk gelmekte olup, ilçede yerleşim alanları toplam 59 km²dir ve bu da %6’lık bir alan anlamına gelmektedir. 

Çatalca’nın Karadeniz kıyısında kuzey kesiminde Yıldız Dağları'nın devamı olan ormanlarla kaplı yükseltiler yer alır. Bunların güneyinde verimli ovalar başlar. Çatalca yüzölçümünün %90’ı İSKİ koruma havzaları içerisinde kalmaktadır. İstanbul'un içme suyunun büyük bir bölümü ilçe sınırlarının yanında yer alan Durusu Gölü ve Büyükçekmece baraj gölünden sağlanır. Diğer barajlara da su taşıyan birçok irili ufaklı dere vardır. Çatalca, doğa yapısı ve yeşilliği ile dikkat çekmektedir. 

Çatalca halkının geçim kaynağı olan tarım, Çatalca ilçesinin en önemli işgücü sektörlerindendir. Tarım sektöründeki oran Çatalca genelinde %47’dir. Bunu %26 ile hizmet sektörü, %18 ile sanayi ve %9 ile de ticaret sektörleri izler.

Çatalca’nın ocak ayı ortalama sıcaklığı 6,5 °C iken, temmuz ayı ortalama sıcaklığı ise 23 °C’dir. Hakim rüzgar yönünün kuzey ve kuzeydoğu olduğu saptanmıştır. Çatalca iklimi Akdeniz iklim özelliklerini taşımaktadır. Bunun yanı sıra Marmara geçiş tipli ikliminin kuzeydeki son noktalarından bir tanesi olduğu görülmektedir. Ayrıca ilçenin kuzeyinde Karadeniz iklim kuşağı görülmekte ve bu iklim tipinden de etkilenmektedir.