Kategoriler

Kamuoyu Duyurusu İhale İptali

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 26/12/2017 tarihinde yapılacak satış ihaleleri İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 2017/2362 esas sayılı dosyasından verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince iptal edilmişitr...


Çatalca Belediye Başkanlığı'ndan İhale İlanı (03.10.2017)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller  03/10/2017 Salı günü Saat' 09.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı  Encümen salonunda açık teklif usul&...


Çatalca Belediye Başkanlığı'ndan İhale İlanı (18.04.2017)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller  18/04/2017 Salı günü Saat' 09.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı  Encümen salonunda açık teklif usul&...


Çatalca Belediye Başkanlığı'ndan İhale İlanı (21.03.2017)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller  21/03/2017 Salı günü Saat' 09.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı  Encümen salonunda açık teklif usul&...


Çatalca Belediye Başkanlığı'ndan İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkuller 24/01/2017 Salı günü Saat' 09.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda açık teklif usulü kiraya verilecektir.

...


Adres & İletişim

  • Adres: Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca / İstanbul

  • Telefon: 444 61 02

  • Faks: 0212 924 88 01

Sosyal Medya