Nüfus Bilgisi

Nüfus Bilgisi


Çatalca, coğrafi olarak İstanbul’un en büyük ilçesi durumunda iken, nüfus bakımından Adalar ve Şile’nin ardından en küçük ilçesidir. Çatalca’nın 39 mahallesi ile birlikte toplamda nüfusu 67.843 ve nüfusun %51,78’i erkek, %48,22’si kadındır.

1985 yılına kadar doğuda Avcılar ilçesine sınırı olan Çatalca ilçesi, içerisinde bucak olan belediyelerin ilçe statüsü kazanması ile beraber genel olarak önemli bir nüfus kaybına uğramıştır. Son 22 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı yasa ile İstanbul’da 8 yeni ilçe kurulmuştur. Söz konusu yasa ile İstanbul’daki 41 ilk kademe belediyesinin (belde belediyesi) tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bu belediyelerden 21 tanesi mevcut ilçe belediyelerine mahalle olarak bağlanmak suretiyle bu ilçeler içinde eritilmiştir. Bu yasa sonrasında da Çatalca ilçesinin bazı ilk kademe belediyeleri (belde belediyeleri) ve köyleri komşu ilçe Arnavutköy’e bağlanmış ve var olan ilk kademe belediyeleri (belde belediyeleri) de Çatalca’da mahalle statüsüne alınmış, bu merkezlerin nüfusları da kır nüfusundan ayrılarak, şehir merkezi nüfusuna dahil edilmiştir. 

Çatalca’da yıllardan bu yana önemli bir nüfus artışı gözlemlenmemiştir. İlçede son yıllarda kırsal kesimden şehir merkezine doğru göç yaşanmaktadır. İlçe içinde göçün itici faktörleri arasında; sınırlı iş olanakları, eğitim, sağlık, vb. imkanlardan yoksunluk gibi faktörler yer alırken, göçü çekici kılan faktörler ise; ilçe merkezindeki yeni iş olanakları, yüksek ücret, sağlık, eğitim vb. imkanların mevcudiyeti, konut imkanı gösterilmektedir. 

İlçede kırsaldan şehir merkezine doğru yaşanan nüfus değişimlerini kapatılan belde belediyelerinin nüfusları üzerinden şu şekilde görebiliriz:

  • 2007 yılında Çatalca merkezinin (Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri) nüfusu 20bin civarında seyrederken, ilçe merkezinin nüfusu 2015 yılı verilerine göre 26.557 olmuştur. 
  • 2007 yılında Binkılıç Belde Belediyesi’nin nüfusu 3199 iken, şimdi ise Binkılıç (Atatürk ve Fatih Mahalleleri) nüfusu 2015 yılı verilerine göre 2461’e düşmüştür. 
  • 2007 yılında Karacaköy Belde Belediyesi’nin nüfusu 3070 iken, şimdi ise Karacaköy Mahallesi’nin nüfusu 2015 verilerine göre 2510’a düşmüştür.
  •  
  • 2007 yılında Çiftlikköy Belde Belediyesi’nin nüfusu 2476 iken, şimdi ise Çiftlikköy Mahallesi’nin nüfusu 2015 verilerine göre 1943’e düşmüştür.
  • 2007 yılında Muratbey Belde Belediyesi’nin nüfusu 1899 iken, şimdi ise Muratbey Mahallesi’nin nüfusu 2015 verilerine göre 1415’e düşmüştür.

 

Adres & İletişim

  • Adres: Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca / İstanbul

  • Telefon: 444 61 02

  • Faks: 0212 924 88 01

Sosyal Medya