Çatalca Belediye Başkanlığı 11 Aralık 2018 Salı İhale İlanı


Çatalca Belediye Başkanlığı 11 Aralık 2018 Salı İhale İlanı


Project Image

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 11/12/2018 Salı günü Saat 09.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda açık teklif usulü kiraya verilecektir.


1-) İhaleye katılmak İsteyenler en geç ihale günü saat 09.30' a kadar geçici teminat bedelini Belediye veznesine yatırarak saat 09.30' a kadar müracaat dosyalarını Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye katılacaklardan geçici teminat makbuzları, nüfus cuzdan sureti, İkametgah senedi
 tebligat adresi, tüzel kişiler adına ihaleye katılmak isteyenlerden, Noter tasdikli vekaletname veya şirket temsilcisi ise temsil ve yetki belgesi ibrazı ile şirket ana sözleşme sureti getirmeleri zorunludur.

3-) Kiraya verilecek olan yer gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) İhaleye ait şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğün'den görülebilir.
5-) Çatalca Belediye Başkanlığı İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

*İhaleye konu gayrimenkullerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Haber ile ilgili resim galerisi

Sosyal Medyada Paylaş

Adres & İletişim

  • Adres: Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca / İstanbul

  • Telefon: 444 61 02

  • Faks: 0212 924 88 01

Sosyal Medya