Çatalca Belediye Başkanlığı 9 Temmuz Salı İhale İlanı


Çatalca Belediye Başkanlığı 9 Temmuz Salı İhale İlanı


Project Image

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller  09/07/2019 Salı günü Saat' 10.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak İsteyenler en geç ihale günü saat 10.00' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler : Nüfus cüzdan sureti, ikametgah senedi tebligat adresi (Sürecin sağlıklı yürümesi ve hizmetin aksamaması için isteklilerin ilçe sınırlarında ikamet etmesi esastır), tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekaletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret sicil Gazetesi, Ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile Şirket ana sözleşme sureti getireceklerdir. (Sürecin sağlıklı yürümesi ve hizmetin aksamaması için isteklilerin ilçe sınırlarında ikamet etmesi esastır.)

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin  KDV dahil muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici Teminatlar  kiralama  süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi baz alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) İhaleye katılacak istekliler 1., 21., 22. ve 23. sıralardaki taşınmazlar için muhammen bedelin 6 katı oranında nakit olarak; 1. Sıradaki taşınmaz için 15.600,00TL, 21. Sıradaki taşınmaz için 5.400,00TL, (22. Sıradaki taşınmaz için 6.000,00TL, 23. Sıradaki taşınmaz için ise 7.200,00TL ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)

7-) Muhammen Bedeli 3.000,00 TL’nin altındaki taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ödenecek ve bu süre içerisinde kira sözleşmesi düzenlenecektir.

8-) İhaleye ait şartname Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

9-) Çatalca Belediye Başkanlığı İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Haber ile ilgili resim galerisi

Sosyal Medyada Paylaş

Adres & İletişim

  • Adres: Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca / İstanbul

  • Telefon: 444 61 02

  • Faks: 0212 924 88 01

Sosyal Medya