Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediyesi 2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Çatalca Belediyesi 2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2019 Yılı Eylül Ayı Toplantısının 1. Birleşimi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 02/09/2019  Pazartesi    günü  Saat:10.30'da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. İlan olunur.

GÜNDEM :

1-) 5393 Sayılı kanunun 15. maddesinin (i) fıkrasına istinaden, Belediyemize hibe edilmek istenilen şirket konusunun görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.
2-) Dolu-Boş Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.
3-) Mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olan Ferhatpaşa Mahallesi Çatalca Serisi 518 nolu bölmede kalan (Koru Restaurant) Lokanta-Kafeterya-Yemekhane amaçlı taşınmazın işletme hakkının 29 yıllık süre ile kiralanması işi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.
4-) 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, İlçemiz Hisarbeyli Mahallesi bilirkişi seçimi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.
5-) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Ödenek Aktarması ile ilgili teklifi.
6-) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
7-) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
8-) İlçemiz Örencik Mahallesi 115 ada 18 nolu parselin çevresini kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.
9-) İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 113 ada 11 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.
10-) İlçemiz Çakıl Mahallesi 118 ada 73 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.