Meclis Kararlarımız tarih sırasına göre dizilmiş ve pdf formatındadır. Kararları görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader programı kurulu olmalıdır.

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Adı Görüntüle
07-09-2020 52 İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardım ile ilgili.
07-09-2020 53 İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan Eşekçi Deresi Parkı’nın isminin değiştirilmesi.
10-07-2020 47 : İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 155 ada 47 ve 48 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporu
10-07-2020 48 2019 Yılı Kesin Hesapları.
10-07-2020 49 :Ek Ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
10-07-2020 50 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre “2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu”nun görüşülmesi.
06-07-2020 32 Kentsel Dönüşüm Komisyonuna üye seçimi
06-07-2020 33 Deprem Komisyonuna üye seçimi.
06-07-2020 34 Hukuk Komisyonuna üye seçimi
06-07-2020 35 Greyder Alım İşi
06-07-2020 36 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Greyder için yapılan şartlı nakdi yardımın kabulü ile ilgili.
06-07-2020 37 Belediye Başkanlığımıza ait olan araçların, kamu hizmetine tahsis edilmiş olmasından dolayı başka hizmetlerde kullanılmayacağına dair kamu yararı kararı alınması ile ilgili.
06-07-2020 38 İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 262 ada 2 nolu parselin İSKİ Genel Müdürlüğü'ne verilen tahsisin kaldırılması ile ilgili.
06-07-2020 39 İlçemiz Binkılıç Atatürk Mahallesi 2916 nolu parseldeki mevcut binanın 1. katında bulunan 32 kapı numaralı konutun İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilen tahsisin kaldırılması ile ilgili.
06-07-2020 40 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar hakkında 7244 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili.
06-07-2020 41 Çatalca Orman İşletme Şefliği'nden Belediyemizce kiralanan Mareşal Fevzi Çakmak B Tipi Mesire Yeri ve Muhdesatı Tesisleri İşletme hakkının, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi hükümleri uyarınca uzun süreli kiraya verilmesi ile ilgili.
06-07-2020 42 İlçemiz Elbasan Mahallesi 1869 nolu parselin, 5393 sayılı 18/e maddesi hükümleri uyarınca Maliye Hazinesinden kiralanması ve uzun süreli kiraya verilmesi.
06-07-2020 43 İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 21 ada 2 ve 25 ada 13 nolu parsellerde bulunan tescilli eserlerin restorasyon projesi uygulama işi.
06-07-2020 44 : İlçemiz Subaşı Mahallesi 141 ada 2 nolu parselin kamu yatırımı kararı.
06-07-2020 45 Belediye Başkanlığımıza ait olan hesapların, kamu hizmetine tahsis edilmiş olmasından dolayı haczedilemeyeceği ile ilgili kamu yararı kararı alınması.
06-07-2020 28 Encümen Üyesi Seçimi.
06-07-2020 29 İmar Komisyonu Seçimi
06-07-2020 30 Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Seçimi
06-07-2020 31 Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonuna üye seçimi
02-03-2020 26 Norm Kadro Yönetmeliği'nin 9. maddesine göre kadro aktarımı yapılması ve III nolu dolu kadro cetvellerinde değişiklik yapılması.

Adres & İletişim

  • Adres: Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca / İstanbul

  • Telefon: 444 61 02

  • Faks: 0212 924 88 01

Sosyal Medya