Meclis Kararlarımız tarih sırasına göre dizilmiş ve pdf formatındadır. Kararları görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader programı kurulu olmalıdır.

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Adı Görüntüle
04-03-2019 10 Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan ilçemiz Aydınlar Mahallesi 137 ada 8 parselin (eski 32), 4706 Sayılı Kanuna göre Belediyemize devir protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesi
08-02-2019 8 2019 Yılı Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf etme maliyetleri esas alınarak tarife oluşturulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi
08-02-2019 9 Ovayenice Mahallesi 104 ada 10 ve 15 parsel ile 687 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporu
04-02-2019 7 Boş Kadro Değişikliği
02-01-2019 1 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin “2019 Yılı Çalışma Takviminin belirlenmesi
02-01-2019 2 Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesi
02-01-2019 3 Geçici İşçilerin Vize İşlemleri
02-01-2019 4 Dolu Kadro Derece Değişikliği
02-01-2019 5 5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
02-01-2019 6 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi
07-12-2018 64 1/1000 Ölçekli Aydınlar Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili imar komisyon raporu
07-12-2018 65 18.05.2018 tarih onaylı, 1/1000 Ölçekli Ovayenice Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporu
09-11-2018 63 İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 96 ada 13 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporu
05-11-2018 62 Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği
05-10-2018 59 Belediyemiz 2019 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
05-10-2018 60 2019 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
05-10-2018 61 Belediyemiz 2019 yılı tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
05-10-2018 60 2019 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi
05-10-2018 61 Belediyemiz 2019 yılı tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi
01-10-2018 58 İlçemiz Çanakça Mahallesi 141 ada 2 parsel 3082,75 m² yüzölçümlü imar planlarında "okul alanında" kalan taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına 25 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili.
07-09-2018 54 Adalar Belediye Başkanlığı'na ayni yardım yapılması ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu.
07-09-2018 55 İlçemizde ismi bulunmayan parkların isimlendirilmesi ile ilgili imar ve hukuk komisyon raporu.
07-09-2018 56 1/1000 ölçekli Oklalı Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili imar komisyon raporu.
07-09-2018 57 1/1000 ölçekli Yaylacık Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili imar komisyon raporu.
03-09-2018 51 Konu: Mülkiyeti Belediyemize ait yatırım gerektirecek alanların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 10(on) yılı geçmemek şartıyla, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine göre kiraya verilmesi.

Adres & İletişim

  • Adres: Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca / İstanbul

  • Telefon: 444 61 02

  • Faks: 0212 924 88 01

Sosyal Medya